Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

SPOŁECZNA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

ul. Wojska Polskiego 142, 69-100 Słubice

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zwierzchaczewska

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 793 514 600

SEKRETARIAT

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 739 153 984

 

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025. 

 

Jesteśmy szkołą podstawową i muzyczną I stopnia, rozwijamy pasje, zainteresowania i uzdolnienia artystyczne uczniów. Realizujmy zarówno program szkoły podstawowej jak i muzycznej I stopnia. 

Dla każdego rodzica ważne jest, by jego dziecko było docenione i szczęśliwe. Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i indywidualizację, kameralne klasy, dwa języki obce; język angielski i język niemiecki już od I klasy, naukę na  instrumentach (do wyboru: fortepian, skrzypce, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, perkusja, akordeon, harfa) oraz możliwość korzystania z zajęć dodatkowych takich jak śpiew rozrywkowy, taniec, teatr, kreatywne zajęcia plastyczne, ciekawe zajęcia świetlicowe, basen. 

Czesne już od 350 zł. 

Przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej i klas wyższych. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców lub opiekunów kandydata karty zgłoszeniowej.

Wypełnioną i  podpisaną należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres internetowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. Na wasze zgłoszenia czekamy do 24 maja 2024 roku. 

Wszelkich informacji udziela dyrektor SNOSM I st. w Słubicach – Agnieszka Zwierzchaczewska,  tel.: 793 514 600, sekretariat tel. : 739 153 984

DOKUMENTY:

Warunki i tryb przyjmowania uczniów

Zakres badań rekrutacyjnych

Karta zgłoszenia ucznia

Podanie

Zaświadczenie lekarskie

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
SPOŁECZNA NIEPUBLICZNA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. w SŁUBICACH

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SNOSM, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Wojska Polskiego142 , 69-100 Słubice, tel.: 793 514 600 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Anna Mucha. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 95 758 49 70
lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: a.mucha@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście w SNOSM w Słubicach ul. Wojska Polskiego 142.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w SNOSM systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w SNOSM w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych placówki.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyska Pani/Pan przy załatwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WAKACJE !