Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach powstała w 2011 roku i jest podstawową szkołą artystyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogólnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym SNOSM I st. w Słubicach jest Słubickie Towarzystwo Muzyczne. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów muzycznych sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

SNOSM I st. zlokalizowana jest w Słubicach przy ulicy Wojska Polskiego 142 (za budynkiem Państwowej Szkoły Muzycznej I st.). Szkoła obejmuje swym zasięgiem teren miasta i gminy Słubice. Zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów i przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Muzyczna edukacja wpływa na szybsze przyswajanie wiedzy ogólnej, sprawia, że dziecko jest pogodne i otwarte na innych. Gra na instrumencie kształtuje pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Rozwój słuchu muzycznego jest podstawą szybszego uczenia się języków obcych, a kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań każdego dziecka.

Klasy liczą do 12 uczniów, co sprzyja prawdziwie rodzinnej atmosferze oraz indywidualizacji procesu kształcenia. Nauczyciel realizuje program dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów,  Uczniowie mają możliwość indywidualnego doświadczania oraz wyzwalania aktywności, co umożliwia im osiąganie oczekiwanych efektów. Oferowane przez szkołę warunki sprzyjają przyjaznej edukacji zarówno dziecka sześcioletniego jak i siedmioletniego.

Szkoła zapewnia :
•    naukę gry na wybranym instrumencie: fortepian, skrzypce, akordeon, flet, klarnet, saksofon, wiolonczela, perkusja, harfa,altówka
•    zajęcia edukacyjne ogólnokształcące,
•    zajęcia edukacyjne artystyczne,
•    naukę dwóch języków: angielskiego i niemieckiego,
•    opiekę pedagoga,
•    zajęcia świetlicowe do godziny 16.00,
•    posiłek w postaci obiadu dostarczanego przez firmę cateringową,
•    zajęcia logopedyczne,
•    zespół muzykoterapii,
•    naukę gry w szachy,
•    ofertę zajęć pozalekcyjnych: koło teatralne, zajęcia wyrównawcze, koło perkusyjne, zajęcia sportowe.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE