Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

www rekrutacja2022 23

 

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

 

Jesteśmy szkołą podstawową i artystyczną, rozwijamy pasje, zainteresowania i uzdolnienia artystyczne uczniów. Realizujmy zarówno program szkoły podstawowej jak i muzycznej I stopnia.

Dla każdego rodzica ważne jest, by jego dziecko było docenione i szczęśliwe. Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i indywidualizację, kameralne klasy, dwa języki obce; język angielski i język niemiecki już od I klasy, naukę na  instrumentach (do wyboru: fortepian, skrzypce, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, perkusja, akordeon, harfa) oraz możliwość korzystania z zajęć dodatkowych takich jak śpiew rozrywkowy, taniec, teatr, kreatywne zajęcia plastyczne, ciekawe zajęcia świetlicowe, basen.

Czesne już od 350 zł.

Przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej i klas wyższych. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie przez rodziców lub opiekunów kandydata karty zgłoszenia, którą należy pobrać TUTAJ, wypełnić, podpisać a następnie zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do Dyrektora szkoły. Na wasze zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia 2022 roku.

Wszelkich informacji udziela dyrektor SNOSM I st. w Słubicach – Agnieszka Zwierzchaczewska

tel.: 793 514 600

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
SPOŁECZNA NIEPUBLICZNA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. w SŁUBICACH

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SNOSM, z siedzibą w Słubicach
przy ul. Wojska Polskiego142 , 69-100 Słubice, tel.: 793 514 600 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Anna Mucha. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 95 758 49 70
lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: a.mucha@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście w SNOSM w Słubicach ul. Wojska Polskiego 142.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym sprawa zostanie przekazana. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: na obsługę doręczeń, przechowywania danych, usług serwisowych, obsługi incydentów, awarii użytkowanych
w SNOSM systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz 553 z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) do przenoszenia swoich danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy w SNOSM w Słubicach. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych placówki.

Informacje dodatkowe
Powyższa informacja o przetwarzaniu danych stanowi ogólną informację. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych uzyska Pani/Pan przy załatwianiu właściwej dla Pani/Pana sprawy.

 

WAKACJE !

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach powstała w 2011 roku i jest podstawową szkołą artystyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogólnego.

KADRA PEDAGOGICZNA — ROK SZKOLNY 2021/2022

 

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zwierzchaczewska


Nauczyciele przedmiotów ogólnoksztalcgcych:

 1. lic. Agata Towpik edukacja wczesnoszkolna klasa I
 2. mgr. Małgorzata Wiencek- historia i WOS
 3. mgr. Sara Herman- EDB
 4. mgr. Bogdan Zduńczyk- Religia
 5. mgr. Leokadia Bartkowiak- Chemia
 6. mgr. Magdalena Lisiewicz- kl. III
 7. mgr. Teresa Skalska Biologia, Przyroda, Etyka- wychowawca kl. VII
 8. mgr. Anna Brzezińska- Matematyka, Informatyka- wychowawca kl. VIII
 9. mgr. Anna Panek- Kusz- plastyka, technika
 10. mgr. Agata Siedlecka-j. Angielski- wychowawca kl. IV i V
 11. mgr. Ewa Stefanowicz- j. Polski kl. V, geografia
 12. mgr. Konrad Walerski- j. Niemiecki- kl. V, VII, VIII
 13. Aleksandra Bacławska J. Niemiecki- kl. I, III, IV
 14. mgr. Ewa Kołakowska-Kordas- j. Polski- kl. IV, VIII
 15. mgr. Adrian Mermer- Fizyka
 16. mgr. Magdalena Sobasik- j. Polski- kl. VII
 17. lic. Robert Kliszczak- wychowanie fizyczne I, III, IV, V
 18. mgr. Katarzyna Skowrońska- wychowanie fizyczne VII, VIII
 19. mgr. Iwona Chruścińska- pedagog szkolny

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

 1. mgr Igor Łysenko - skrzypce
 2. lic. Darya JuIiy - flet
 3. mgr Andrzej Jóźwiak - saksofon
 4. mgr Adam Dudzik - perkusja
 5. mgr Victoria Hritsenia- fortepian i akompaniament
 6. lic. Jolanta Fuksow - akordeon
 7. Anna Topolska - fortepian
 8. mgr Katarzyna Penkala - rytmika, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, chór, fortepian dodatkowy
 9. mgr Małgorzata Weiser - Mierzwiak - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muz