Main Menu

Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

4 września 2017r. w Słubickim Miejskim Domu Kultury odbyła się Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach.

Na uroczystość przybyli Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne oraz po raz pierwszy uczniowie klasy pierwszej.

Pani Monika Falińska Vice-Prezes Zarządu Słubickiego Towarzystwa Muzycznego – Organu Prowadzącego SNOSMIst. przywitała wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów szkoły. Jednocześnie poinformowała, że z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 decyzją Zarządu STM stanowisko Dyrektora szkoły zostało powierzone mgr Annie Szurko. Pani Vice-Prezes w imieniu Zarządu, Rodziców i Uczniów złożyła podziękowania Pani Beacie Pazda za pełnienie obowiązków Dyrektora nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia 2017r. i tym samym przywitała Annę Szurko – nowego Dyrektora SNOSMIst. życząc Jej wielu sukcesów na powierzonym stanowisku oraz realizacji ciekawych pomysłów mających wpływ na kształcenie uczniów naszej szkoły.

W miłej atmosferze przywitano pierwszoklasistów wręczając Im upominki niespodzianki, życząc zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń oraz wrażliwości na dobro i piękno sztuki. Pani Dyrektor Anna Szurko w swoim przemówieniu trafnie ujęła słowa greckiego myśliciela Platona:

„Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki i filozofii, ale w szczególności muzyki, dla wzorców w muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe w uczeniu się”.

Następnie Pani Anna Szurko przedstawiła kadrę pedagogiczną SNOSMIst., która będzie dbać o wszechstronne kształcenie uczniów naszej szkoły. W skład kadry pedagogicznej wchodzą zarówno nauczyciele przedmiotów artystycznych, jak i ogólnokształcących. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała Rodzicom klasy pierwszej, którzy dla swoich pociech wybrali naszą szkołę, a prowadząca uroczystość Pani Elżbieta Kazimirska Rok Szkolny 2017/2018 uznała za rozpoczęty (AS).

Więcej zdjęć z uroczystości TUTAJ

28,15,0,50,1
25,600,60,2,2000,6000,200,2000
90,300,0,50,12,25,50,1,55,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,0,1,30,10,5,0,0,1,10,0,0

Nie masz uprawnień do komentowania. Zarejestruj się!