Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE
DO SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W SŁUBICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

          

Ogłaszamy nabór do klasy pierwszej naszej szkoły na rok szkolny 2017/18. Poniżej przedstawiamy warunki przyjęcia i kalendarz rekrutacji.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych/ odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 142. Podczas spotkania odbędzie się pokaz instrumentów oraz koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

TERMINY SPOTKAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PRZESŁUCHAŃ (dla kandydatów)

 • 26 kwietnia 2017 r.   godzina 16.00
 • 27 kwietnia 2017 r.   godzina 16.00
 • 28 kwietnia 2017 r.   godzina 16.00

TEMATY SPOTKAŃ DLA KANDYDATÓW

 • zabawy rytmiczne dla dzieci przy muzyce
 • nauka piosenki
 • zabawy plastyczne

WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy pierwszej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

 • kończy 7 lat;
 • lub kończy 6 lat (na wniosek rodziców, jeżeli dziecko w roku poprzedzającym korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

TERMIN BADANIA PRZYDATNOŚCI

10 MAJA 2017 r. godz. 16.00

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach (budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 142, aula)

ZAKRES BADANIA PRZYDATNOŚCI

 • Zaśpiewanie przygotowanej na zajęciach piosenki,
 • Powtarzanie pojedynczych dźwięków i krótkich melodii,
 • Powtarzanie schematów rytmicznych, rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,
 • Badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Wniosek kandydata o przyjęcie do Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach należy złożyć w terminie do 9 maja 2017 r. w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 16.00.

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SNOSM I st. w SŁUBICACH

 • Złożenie wniosku.
 • Pozytywny wynik badania przydatności (badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie).

 Kontakt w sprawie wniosków, pytań i niejasności - Dyrektor ds pedagogicznych Beata Pazda - tel. 609 874 284

Druk zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pobrać TUTAJ