Main Menu

Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Miło nam przekazać naszym uczniom i Rodzicom dobrą nowinę !

19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Nasza szkoła we wrześniu złożyła wymagany wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017 na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, składany w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Wniosek został zakwalifikowany! W dniu 26 września 2017r. Wojewoda Lubuski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły (AS).

Nie masz uprawnień do komentowania. Zarejestruj się!